Om skadedyr

Muldvarper

Skadedyr er en fællesbetegnelse for de dyr, som generer mennesker eller ødelægger dets ejendom. Det kan være alt fra pattedyr og fugle til mindre dyr som snegle, mider og insekter.

Et skadedyr er en organisme, der er skadelige for mennesker eller skaber bekymringer for os. Skadedyret kan være en skades trussel på vores bygninger og andre ejendele.


Et dyr kan også være et skadedyr, når det forårsager skade på det vilde økosystem eller overfører bakterier inden for menneskers habitater. Eksempler på disse organismer som vektor menneskelig sygdom, såsom rotter og lopper som sygdomsbærende pest, myg som vektor malaria og flåter som bærer Lyme disease.

Alle dyr, som generer mennesker, betegnes som skadedyr. Det er vigtigt at huske, at intet dyr (med undtagelse af menneskets egne snyltere er skabt til at være skadelige. De fleste er blot planteædere, der har det som deres niche at æde af de planter, vi gerne vil have selv. Andre er opportunister, der følger os og udnytter vores indsats. Og endelig er der dem, der er sat i verden til at være rovdyr. De udnytter den let tilgængelige fødekilde, som vores husdyr (og vi selv) er.

Det har været menneskers projekt, siden man gik over fra en fødesøgende adfærd (jæger- og samler), til det fødeproducerende landbrug at bekæmpe, fordrive og udrydde alle dyr og planter (ukrudt), som har en negativ indflydelse på vores levevis.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland, på Fyn og det meste af Sjælland, vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder - men også på Sjælland i f.eks. Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.

Vi giver garanti på bekæmpelse af skadedyr