Sølvfisk eller Sølvkræ

Sølvkræ kaldes også for sølvfisk eller sild. Det skyldes nok dyrenes sølvblanke skælbeklædning, deres form og rappe bugtende bevægelser, der leder tanken hen på sølvglinsende småfisk.

Et sølvkræ må nok opfattes som en slags levende forstening, og det er sådan set rimeligt at behandle det med en vis respekt. I Sydeuropa og en del af Asien lever sølvkræet i naturen under sten, i huler og lignende steder, men herhjemme findes de meget sjældent uden for bygninger. Det sølvkræ vi oftest støder på i beboelser, Det bliver godt 1cm langt og er jævnt sølvglinsende.

Biologi og skade

Sølvkræ er nøjsomme dyr, og kan blive forholdsvis gamle, op til 4 til 5 år. Til gengæld er de ikke videre frugt-bare, en sølvkræhun lægger i løbet af sit liv kun en snes æg. Æggene anbringes i revner og sprækker, og de små sølvkræunger ligner deres forældre, bortset fra størrelsen. Ungerne bliver under gode betingelser kønsmodne i løbet af et halvt års tid. Sølvkræ er lyssky; de skjuler sig om dagen i revner og sprækker, men kommer frem om natten for at søge føde. Man kan da støde på dem og se dem pile i dækning, når lyset tændes. Sølvkræ kræver nogen fugtig-hed, så det er især i badeværelser og køkkener, man ser dem. Da de ikke er i stand til at klatre op ad glatte, lodrette flader, bliver de ofte fanget i badekar, kummer, skåle osv. Sølvkræ kan leve af lidt af hvert. Sukker og stivelse er de meget glade for, det sidste forklarer deres forkær-lighed for tapetklister. Deres behov for protein dækker de overvejende ved at æde døde insekter. Sølvkræ kan gøre skade på papir, især når det er fugtigt. De kan i nogen udstrækning fordøje cellulosen, men udnyt-ter nok i højere grad de mug- og skimmelsvampe, som trives i fugtigt papir.

Man har eksempler på, at sølvkræ har gnavet huller i tekstiler, især forskellige typer kunstsilke. Stor økonomisk betydning har skaderne som regel ikke, og man må snarere betragte dyrene som et irritationsmoment end som egentlige skadedyr. Ovnfisken er mere varmeelskende end det almindelige sølvkræ og kan trives på meget tørre steder.

Bekæmpelse

Sølvkræ optræder normalt kun i større antal, hvor lokaliteterne er lovlig fugtige, og de kan kun gøre alvorlig skade på papirer og bøger, der opbevares for fugtigt. Ved stærkere angreb bør man derfor foruden den direkte bekæmpelse undersøge, hvad fugtigheden skyldes, og hvad der kan gøres for at afhjælpe den. Sølvkræ er følsomme over for alle insektmidler. Insektpudder beregnet til bekæmpelse af "krybende og kravlende insekter" kan bruges på de steder, hvor dyrene gemmer sig, f.eks. i revner og sprækker langs paneler, fodlister og rørgennemføringer. På steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge pudder, kan man i stedet benytte et flydende insektmiddel, som er beregnet til formålet. Selvom man gør en grundig indsats med insektmidlerne, så vil man sandsynligvis aldrig kunne slippe helt af med sølvkræene. Der vil altid være nogle gemmesteder, hvorfra de kan dukke op igen, men man vil kunne bringe antallet ned til et niveau, som er til at leve med.

Sommersted Skadedyrservice står gerne til rådighed med råd og vejledning lige som vi gerne udfører en behandling mod de uønskede sølvfisk eller sølvkræ, vi giver gerne et tilbud uden forbindende.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland, på Fyn og Vestsjælland. Vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder, Odense, Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.