Rotter

Når vi snakker om rotter er det gerne den brune rotte, den vi også kalder vandrerotten. Bortset fra nogle småøer findes den overalt i Danmark. I milde vintre og inde i bygninger kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit får en rottehun 3 til 5 kuld om året. Rotter er kønsmodne, når de har nået en vægt på omkring 150 gram, normalt når de er ca. 3 måneder gamle. Antallet af rotte er stigende og dermed er problemet med dem også voksende, og rotter kan give alvorlige problemer.

Hvad er tegnene på der er rotter?
Rotter er sky og vagtsomme dyr, som mest er aktive om natten. Det er derfor langtfra sikkert, at du vil se en rotte løbe rundt, selvom der faktisk er et rotteproblem på din grund eller i dit hus. Det er derfor de indirekte tegn på rotter, som du skal opmærksom på. Ser du først rotter fremme om dagen, er det tegn på, at problemet er alvorligt og måske større end du nu lige tror.

Støj.
Støj på loftet eller under gulvet kan i nogle tilfælde skyldes husmår, men hvis der er tale om gnavelyde, hvin og skrig, er der helt sikkert tale om rotter. Rottestøj kan også komme fra vægge eller hulmure.

Lugt.
Rottelugten er skarp og ubehagelig, som en blanding af kloak og grisestald. Lugten er især stærk i nærheden af reden.

Rotteekskrementer.
Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring. Fra voksne rotter er de typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.

Huller udendørs.
Dukker der umotiverede huller op, uden at der ligger opskrabet jord omkring dem, eller synker jorden over kloakledninger, kan det være tegn på en kloakfejl og deraf gange gravet af rotter.

Huller indendørs.
Rotterne kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter. Hold især øje med friske afgnavede træspåner og andre materialerester.

Konstater du rotter indendørs og ude. "Hvad så?"

Kontakt kommunen og afgiv en rotteanmeldelse, dette kan du gøre via Borger.dk
Når du har anmeldt rotter indendørs, vil du modtage besøg fra rottebekæmperen indenfor 24 timer. Den kommunale rottebekæmper kører dog ikke om aftenen og i weekenden. Hvis du ønsker akut besøg af en rottebekæmper på disse tidspunkter, har du mulighed for at kontakte en autoriseret rottebekæmper i dit lokalområde for at påbegynde bekæmpelsen, dette er dog for din egen regning.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland, på Fyn og Vestsjælland. Vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder, Odense, Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.