Måren

Måren er ca. 60 til 80 cm lang, heraf er ca. 25 cm halen.
Mårens foretrukne fødeemner er mindre pattedyr som pindsvin, mus, fugle og æg.

Måren lever i naturen og boer gerne i efterlade rovfugle- eller krakereder, men desværre kan den finde på at flytte ind i vores huse og gerne på loftet.
På lofterne kan den forvolde ret omfattende skader på isoleringen ved at rode rundt i isoleringen for at etabler et reddelignende hvilested, men den efterlader også urin og ekskrementer og det kan være ret ildelugtende.

Er du ejer af et sommerhus og kommer der i weekender og måske lidt ferie hen over efterår, vinter og forår bør du værre særlig opmærksom nå du opholder dig i huset, og du bør kikke på loftet hver gang du er der, særligt i perioden februar, marts og april da det er i den periode de føder deres unger, gerne 2 til 5 unger i et kuld.

Har man konstateret en mår på loftet bør den fjernes enden ved at fortrænge den eller ved fældefangst.
Husk at måren er et fredet dyr så måske, er det en god idé at kontakte en skadedyrsbekæmper.

Et lille råd herfra lad nu vær med at have en lille brændestak, vandtanke og lignende til at stå op at huset, da det giver måren ekstreme lette adgangsveje til dit loft.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland, på Fyn og Vestsjælland. Vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder, Odense, Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.