Klyngefluer, Græsfluer eller Loftfluer

I mange huse er det et tilbagevendende fænomen, at der vinteren igennem kommer nogle kraftige, grålige fluer frem. Visse steder kan det blive noget af en plage, for de kan optræde i tusindvis og halvsløvt summe rundt.

Klyngefluen er flyttet ind!
Klyngefluen er i familie med spyfluen, men den ligner ikke de typiske, metalskinnende spyfluer, og den har også en helt anden levevis.
Klyngefluen ligner nærmest en stor, kluntet stueflue, men den kan bl.a. kendes på, at forkroppen er forsynet med små gyldne hår og bagkroppen med uregelmæssige, lyse tegninger. Et andet kendetegn er, at vingerne næsten dækker hinanden, når den hviler. Navnet klyngefluer hentyder til, at man om vinteren ofte finder dem indendørs i uopvarmede rum samlet i store klynger.

Sådan lever klyngefluen/biologi.
Larverne lever ikke, som spyfluelarver almindeligvis gør, i ådsler, men er snyltere i regnorme. Æggene lægges enkeltvis i revner i jorden, og når de efter et par dages forløb klækker, er larverne parat til at bore sig ind i en regnorm. Opholdet i ormen tager et par uger, hvorefter larven forlader sin vært og forpupper sig. Efter endnu et par ugers forløb forlader den voksne flue jorden.
Fluerne holder i sommermånederne til udendørs blandt andet på blomster, hvor de suger nektar, ligesom man kan se dem suge saft fra frugter eller andre plantedele.

Sidst på efteråret søger de efter overvintringslokaliteter, der kan være sprækker eller hulrum under træernes bark eller f.eks. uopvarmede rum, kroge eller lofter i huse. På denne årstid kan man se dem i store mængder på ydermurene, oftest hvor disse er solbeskinnede, inden de søger indendørs gennem revner og sprækker og samler sig på passende steder i de omtalte klynger. Der er en tendens til at søge de samme steder hen år efter år. Er stedet køligt, vil fluerne sidde ubevægelige til om foråret, hvor de liver op og søger mod lyset. Opvarmes lokalet, kan de imidlertid kravle frem og blive aktive når som helst vinteren igennem. De tiltrækkes ikke af fødevarer og lægger ikke æg indendørs.

Kan klyngefluen bekæmpes.
Klyngefluer er, som det fremgår af beskrivelsen af deres livshistorie, ikke på nogen måde skadelige for mennesker eller bygninger. De kan dog være årsag til en del irritation i de huse, som de vælger til vinterkvarter.
En bekæmpelse af larverne er på grund af deres specielle biologi ikke mulig. Forebyggende kan der være tale om at tætne vinduer og andre sprækker og huller, som fluerne benytter, når de søger indenfor.
Udendørs kan husmuren om efteråret, når fluerne samles, evt. pudres med et insektpudder eller sprøjtes med insektmiddel mod flyvende-og kravlende insekter. Om foråret kan det være en mulighed for at sprøjte alle de steder hvor en ud flyvning er tilstede. Det bør gøres ved de første solrige dage og ved en temperatur omkring 8 til 12 gradet og gerne en dag hvor solen skinner lidt.
Indendørs kan man komme langt med en støvsuger, men et pudder eller sprøjtemidler kan også benyttes til behandling af tilholdsstederne på lofter eller i hulrum.

I de fleste tilfælde er det en god idé at søge hjælp af en skadedyrsbekæmper.

Sommersted Skadedyrservice står gerne til rådighed med råd og vejledning lige som vi gerne udfører en behandling mod de uønskede fluer, vi giver gerne et tilbud uden forbindende.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland, på Fyn og Vestsjælland. Vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder, Odense, Slagelse, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.

Klyngefluer, Græsfluer eller Loftfluer