Skimmelsvamp

Sundhed og skimmel

Skimmelsvampe udsender masser sporer indeholder et væld af stoffer, heriblandt også giftstoffer, som kan være sundhedsskadelige for mennesker. Der er en del symptomer, som kan fremkaldes af skimmel så som hovedpine, træthed, irriterede øjne og næse, svimmelhed m.m. Folk med astma og allergi kan være mere modtagelige for disse giftstoffer og dermed også reagere voldsommere. Folk reagerer forskelligt på stofferne, dog kan det i værste fald føre til permanent allergi overfor skimmel.

Skimmelsvamp, en del af vore natur.

Skimmelsvampe er en del af naturen, og vi er overalt udsat for dem – ude som inde. De kan vokse overalt i bygninger, når der er tilgængelige organiske materialer, hvis fugtigheden er høj. Når der er fugtige steder i en bygning, så vil der som hovedregel være gode livs- og vækstbetingelser for skimmelsvampe. Jo mere organisk materiale, støv og snavs der er i et fugtig miljø i en bygning, jo bedre trives skimmelsvampene.

  • Murede og pudsede overflader
  • Træ
  • Spånplader
  • Krydsfinérplader
  • Papiret på bagsiden af gipsplader
  • Tapet
  • Lim
  • Kokostæpper
  • Støv og snavs

De kan herved brede sig og blive et sundhedsmæssigt problem. Under væksten på materialernes overflader kan der danne sporer og flygtige stoffer, hvoraf nogle har karakteristiske lugte.  Under særlige omstændigheder og ved meget høj fugtighed kan der desuden dannes giftige stoffer (såkaldte mykotoksiner).
Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, en slags frø, som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Sporerne findes overalt, og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer. 

HVAD KAN VÆRE ÅRSAG TIL SKIMMELSVAMP?

Hvornår kommer der vækst?

Skimmelsvampevækst ses ofte i forbindelse med vandskader og fugtindtrængning i bygningskonstruktioner. Hvis der ikke hurtigt, inden for nogle uger vil normalt være tilstrækkeligt, gøres noget ved vandskaden eller fugtindtrængningen, så kan skimmelsvampevæksten blive meget massiv og udbredt. Det er derfor vigtigt, at man altid holder godt øje med sin boligs tilstand både ude og inde.

Ældre boliger

I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en tidligere vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller vandrør. Kolde, huse med dårligt isolerede kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens.

Nyere boliger

Også i nyere og vel isolerede boliger kan der være skimmelsvamp. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I de tætte bolig kan fugten fra beboernes aktiviteter, f.eks. badning, madlavning og tørring af tøj, give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning, f.eks. mekanisk ventilator i badeværelset og en emhætte i køkkenet.

Helt nye boliger

I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud senere. Det kan give skimmelsvampe selv i et nybygget, velisoleret hus.

Kældre

Kældre kan være fugtige, fordi vand trænger ind udefra, f.eks. gennem utætte fundamenter og vægge eller gulve. Det kan medføre skimmelsvampe på div. overflader i kælderen.

Bekæmpelse af Skimmelsvamp.

Sommersted Skadedyrservice udfører test, behandling og bekæmpelse af skimmelsvampe i mange former for boliger lejligheder, huse, sommerhuse m.m.

Udtagne prøver som kræver laboratorie undersøgelse, her benytter vi Micro Clean/SSG’s laboratorie. Når resultatet af div. prøver er klar udarbejdes en behandlingsplan for den aktuelle opgave.

Til behandling af skimmelsvampe benyttes flere forskellige metoder alt efter opgavens omfang og størrelse. Vi benytter bl.a. PROTOX produkter, hvilket også gør det muligt at benytte deres ingeniører og biologer i forbindelse opgavens udførelse. Ved stører opgaver eller hvor der ønskes kemikaliefri afrensning af skimmelsvamp samarbejdes med Mirco Clean/SSG og her benyttes Micro Clean metoden, dampafrensning, også her bistår deres ingeniører og biologer ved opgavens udførelse.

Samarbejdet med PROTOX og Micro Clean/SSG er etableret for at skabe den alle bedste kvalitet i udførelsen og den største tryghed for kunden.

Ud over de nævnte metoder benytter vi os også af Ozon ved brug af ozongenerator.

Afslutningsvis udføres en kvalitetstest af den udførte opgave.

Under opgavens udførelse er der udarbejdet en logbog af de forskellige arbejdsgange, denne udleveres i kopi til kunden.

Sommersted Skadedyrservice udfører alle opgaver med veluddannet og kvalificeret personale, alle opgaver styres og følges af vores bygningskonstruktør.

Vores skadedyrsbekæmper kører vidt omkring i Sydjylland, Sønderjylland og på Fyn, vi kommer bland andet ofte omkring Haderslev, Vojens, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Vejen, Ribe, Tønder.